Utredndir_vedlA

Organisering av og deltakere i fellesprosjektet

1 Organisering

2 Beslutningsgruppen

2.1 FD

Departementsråd John Lunde

Stabsdirektør Morten Tiller

Ekspedisjonssjef Finn Landsverk.

2.2 FO

Forsvarssjef Sigurd Frisvold

Stabssjef Eivind Hauger-Johannessen

Sjef Sentralstab Svein Ivar Hansen.

2.3 FFI

Administrerende direktør Nils Holme.

Alle medlemmer kan stille med stedfortreder. Beslutningsgruppen kan ha tiltredende medlemmer ved drøfting av spesielle problemstillinger.

Formelle beslutningsgruppemøter avholdes med saksliste, dokumentasjon og referat. Koordineringssekretariatet er ansvarlig for tilrettelegging av møter i beslutningsgruppen, herunder innkalling, saksunderlag og referatfunksjon.

Avgjørelser i beslutningsgruppen gir grunnlag utarbeidelse av tekst til LTP eller konkret iverksetting av aktuelle tiltak.

3 Koordineringsgruppen

3.1 FD

Avdelingsdirektør ……………… (leder)FD III

Seniorrådgiver Thor Vidar IndreeideFD IV

Oberstløytnant Iver TokstadFD II.

3.2 FO

Oberst Egil Johansen (nestleder)ARGUS

Brigader Sverre DiesenSENST.

3.3 Koordineringssekretariat:

Rådgiver Rolf KjosFD III

Rådgiver Njaal SegaardFD III

Oberstløytnant Stein HildreFO/P (ARGUS)

Oberstløytnant Anders LundesgaardFO/SENST (ARGUS).

Koordineringssekretariatet er ansvarlig for tilrettelegging av møter i koordineringsgruppen, kontaktgruppen og beslutningsgruppen, herunder innkalling, saksunderlag og referatfunksjon, og kan etter behov støttes av fagpersonell fra FD og FO.

Sekretariatsmedlemmene deltar som observatører under beslutningsgruppemøtene.

4 Kompetansegrupper

4.1 Kompetansegruppe generelt - kompetansepersoner

4.1.1 FD

Avd dir Frithjof SøgaardFD II Generelle sikkerhetspolitiske spørsmål

U dir Erik BredlliFD II 3Regionale sikkerhetspolitiske spørsmål

Avd dir Jan OlsenFD II 4Int sikkerhetspolitiske spørsmål/NATO-saker

U dir Jarl Erik HemmerFD II 2Beredskap og totalforsvar

F kons Trond HeimvikFD II 2 Kystvakt

Avd dir Stein Weber FD III 3Økonomi/budsjett/styring

S Rådg Nils Vingdal FD III 2Logistikk

Rådg Per MorstadFD III 2Logistikk

U dir Morten LarsenFD IV 2Personellpolitikk

RådgBente LinderudFD IV 1Ressursplanlegging

4.1.2 Grenstaber/tilsvarende

Oberstløytnant Stig Ermesjø Hærstaben

Oberstløytnant Jarl Petersen Hærstaben

Kommandørkaptein Erik ThorbjørnsenSjøforsvarsstaben

Orlogskaptein Petter KulsengSjøforsvarsstaben

Oberstløytnant Lyder HansenLuftforsvarsstaben

Obertsløytnant Gunvald ØynaLuftforsvarsstaben

Oberstløytnant Leif AabakkenHeimevernsstaben

4.1.3 Fagstaber

Oberstløytnant Olav Georg JohannesenPersonellstaben - Organisasjon

Rådgiver Gerd Grorud Personellstaben- Personellforvaltning
sivile

Oberst Torkel SelnesForvaltningsstaben – EBA

Oberstløytnant Jens Peter SørensenForvaltningsstaben – materiell

Oberstløytnant Trond Kotte Økonomistaben

Oberstløytnant Even EidOperasjonsstaben

Oberstløytnant Roar HannestadOperasjonsstaben

Major Tom HjertholmPresse & Informasjon

Obersløytnant Svein Morten OlaussenInformatikkstaben.

4.1.4 Forsvarets bygningstjeneste

Adm dir Helge Rohn.

4.1.5 Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker Jonny M Otterlei.

Kompetansegruppen skal gi støtte til utredningsarbeidet etter anvisning fra Koordinerings-gruppen. Medlemmene i kompetansegruppen er ansvarlig for nødvendig koordinering ift egen avdeling/stab.

4.2 Kompetansegruppe EBA

Se vedlegg J.

5 Kontaktgruppen

Arbeidstakerorganisasjonene er representert i kontaktgruppen ved følgende kontaktpersoner:

Hans Petter KarlsenAkademikerne v/Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Arild KristensenBefalets fellesorganisasjon

Jacob EitrheimFellesforbundet

Edvin VærøyForsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund

Peter A MoeNorges Offisersforbund

Tone RønoldtangenNorsk Tjenestemannslag Landsforening 101/Forsvaret.