Utredndir_vedlD

Styrkeproduksjon
Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning

Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av Fkom Petter AskFO/Ø

Medlemmer:

  • Rådg Tor Herman HagenFD IV
  • Rådg Trond HilmoFD III
  • Maj Stig MyrvangHFS
  • Orlkapt Erling DanielsenSST
  • Maj Lasse SandøFO/Ø
  • Maj Vebjørn UtnesFO/P.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen økonomi og personell.

Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

  • Sammenslåing av forsvarsgrenenes forvaltningsutdanning, inkludert en integrert stabs- og forvaltningsutdanning ved FSAF, herunder vurdere alternativet dagens ordning (0-løsning):
  • Hærens forvaltningsskole i Halden
  • Sjøforsvarets forvaltningsskole på Haakonsvern
  • Luftforsvarets forvaltningsskole i Stavern.

Spesiell forutsetning

Ingen.

Koordinering

Arbeidsgruppe 1 og 2.

Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen ihh til egen godkjent milepelsplan.