Utredndir_vedlH

Logistikk og diverse
Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regionale og lokale lager- og verksteder

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av Ob Arne Dahlberg HFK

Medlemmer:

 • Rådg Per MorstadFD III
 • Rådg Anders T GundersenFDIV
 • Oblt Jens P SørensenFO/F
 • Maj Sven Erik HammerDKØ
 • Oblt Kjell HestnesDKT
 • Maj Knut BergumBTV
 • Oblt Moten DrønenDKSV
 • Maj Rune SandøDIV 6
 • Sjefsing Jon PaulsenSFK
 • Komkapt Arne S OlsenSFK
 • Oblt Bernt Arild LilandLSK /LST
 • Oblt Knut VoldHV 05.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppen EBA og innen områdene økonomi, personell og operative forhold.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal, basert på prinsippene for og utformingen av Forsvarets logistikkorganisasjon (St prp 55 1999-00), utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

 • Organisering, antall og lokalisering av regionale og lokale lagre og verksteder i Forsvaret som følge av organisatoriske endringer i Forsvarets primærvirksomhet.

3 Spesiell forutsetning

Operativ logistikk, jfr arbeidsgruppe 5.

Mulig felles utdanning av teknisk personell i Forsvaret for basisteknologi og generell systemkompetanse, desentralisering av materiell spesifikk utdanning og overføring av denne til FLO, samling av undervisningskompetanse innen videregående logistikk til en lokalisering og etablering av felles ammunisjonsutdanning for Forsvaret skal ikke vurderes av denne arbeidsgruppen. Disse og lignende tema avklares ifm etableringen av FLO, samt i den totale LTP.

4 Koordinering

ARGUS område LOG og område ORG, delprosjekt 4.1.3 (etablering av FLO-stab). Arbeidsgruppe 1, 2, 5 og 6.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht til egen godkjent milepelsplan.