Utredndir_vedlL

Logistikk og diverse
Arbeidsgruppe 8 - Forsvarets musikk

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av … FD.

Medlemmer:

  • Rådg Trude ValakerFD III
  • Fkons Trine HinnaFD IV
  • Orlkapt Arne KvaløFO/P
  • Maj Tom NettFMKV


Arbeidsgruppen gis etter anmodning støtte fra kompetansegruppe innen økonomi, personell og organisasjon.

2 Oppdrag

Leder arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

  • Organisering av Forsvarets musikk
  • Anbefale antall musikkorps, herunder reduksjon av dagens 7 profesjonelle militære korps
    til 3 - 4
  • Lokalisering av gjenværende korps
  • En vurdering av militære amatørkorps.

3 Spesielle forutsetninger

Tidligere utredninger skal vurderes, jfr også tekst i St meld. nr. 19 (1992-93).

4 Koordinering

Forholdet til sivil sektor.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen ihh til egen godkjent milepelsplan.