Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

Agenda Kaupang har gjennomført utredningen av dataøkonomien i offentlig sektor på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Formålet med utredningen har vært å identifisere sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors rolle og oppgaver som forvalter og tilbyder av offentlige data til viderebruk. Kunnskapen skal brukes av KDDs offentlige utvalg som skal vurdere og foreslå en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon.

Les hele rapporten her(PDF)