Utredning av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk

Rapport nr. 47/2022

Rapport nr. 47/2022

Landbruks- og matdepartementet ga 19. april 2022 Landbruksdirektoratet i oppdrag å gjennomføre en evaluering av de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk.

Rapport: Utredning av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk