Rapporter og planer

Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

På oppdrag av Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlagt hvordan overgangen fra analog til digital distribusjon av filmer og serier har endret markedet og verdikjedene for salg av filmer og serier i Norge.

Rapporten "Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier" (revidert utgave) (.pdf)

Beskrivelse av oppdraget (.pdf)