Utredning om kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet

Henning Larsen, Rambøll Management Consulting og Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet utredet kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet. Formålet med utredningen har vært å undersøke styrker og svakheter i kommunenes handlingsrom og virkemidler for å fremme kvantitet og kvalitet i boligbyggingen, herunder et variert boligtilbud og bærekraftig utbyggingsmønstre. Det har blitt utført en samfunnsøkonomisk vurdering av ytterligere kommunale virkemidler. Prosjektet har hatt et særlig fokus på tiltak som bidrar til at kommunen får en styrket rolle i å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i boligmarkedet.

Rapporten:
Utredning om kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet (pdf)