Utredning om tomteprisfastsettelse og sammenhenger mellom priser og kostnader i boligbygging

Rapport 34-2022 fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet analysert prisdannelsen for boligtomter ved hjelp av ulike datakilder og intervjuer.

Utredning om tomteprisfastsettelse og sammenhenger mellom priser og kostnader i boligbygging_Rapport 34-2022 SØA.(pdf)