Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport

Rapporten oppsummerer erfaringer og resultater fra satsingen Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Satsingen ble initiert og finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.

Rapporten oppsummerer erfaringer og resultater fra satsingen Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Satsingen ble initiert og finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.

Daværende kommunalminister Åslaug Haga inviterte i 2006 kommunene om å delta i prosjekt der målet var å skape kjønnsbalanse i norske kommunestyrer. Spesielt var prosjektet innrettet mot å oppnå en høyere andel kvinner i de ledende kommunepolitiske vervene. 22 kommuner ble valgt ut til å delta.