Veileder for strandsonen i 3D

Detaljerte 3D-modeller kan hjelpe kommunene å planlegge og forvalte strandsonen. KDD har gitt ut en veileder som viser hvordan strandsonen kan visualiseres i 3D.

Veilederen viser hvordan kommuner kan lage 3D-modeller som kan anvendes til planlegging og forvaltning av strandsonen. Veilederen beskriver hvilke data som er relevant å inkludere, programvareløsninger og hvordan 3D-modellen lages. I januar 2023 ble det publisert en oppdatert versjon av veilederen .

Veileder for strandsonen i 3D (arcgis.com)

Det laget et eksempel på hvordan 3D-modellen kan bli ved å følge veilederen. Den kan du se her:

Eksempel på 3D-modell fra Askøy kommune (arcgis.com)

Til veilederen er det også laget en egen teknisk veileder som gir en mer detaljert beskrivelse av oppsett og tilrettelegging av 3D-modellen med ulike datasett. I tillegg presenteres relevante datasett og hvor du kan finne dem. Dette inkluderer både nasjonale, kommunale og egenproduserte datasett.

Ønsker du å se første versjon av veilederen for strandsonen i 3D, så kan følgende lenke brukes:

Første versjon av veileder for strandsonen i 3D (arcgis.com)

Forside veileder 3D