Veileder for strandsonen i 3D

Detaljerte 3D-modeller kan hjelpe kommunene å planlegge og forvalte strandsonen. KMD har gitt ut en veileder som viser hvordan tiltak i strandsonen kan visualiseres.

Veilederen viser hvordan kommuner kan lage 3D-modeller som kan anvendes til planlegging og forvaltning av strandsonen. Veilederen beskriver hvilke data som er relevant å inkludere, programvareløsninger og hvordan 3D-modellen lages. Det er også laget en teknisk veileder med detaljert beskrivelse av oppsett og tilrettelegging av 3D-modellen.

Det laget et eksempel på hvordan 3D-modellen kan bli ved å følge veilederen. Den kan du se her:

Den tekniske veilederen gir en mer detaljert beskrivelse av oppsett og tilrettelegging av 3D-modellen med ulike datasett. I tillegg presenteres relevante datasett og hvor du kan finne dem. Dette inkluderer både nasjonale, kommunale og egenproduserte datasett.Hvordan bygge en 3D modell (pdf)


strandsoneni3d.dep.no