Norsk innsats mot dødsstraff

Veiledning for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene

Utenriksdepartementet har utarbeidet en veiledning for arbeidet mot dødsstraff.

Norsk innsats mot dødsstraff - veiledning

Utenriksdepartementet har utarbeidet en veiledning for arbeidet mot dødsstraff.  

Kampen mot dødsstraff er en av hovedprioriteringene i Norges menneskerettighetspolitikk. Norge tar avstand fra all bruk av dødsstraff under enhver omstendighet. Vår overordnede målsetting er global avskaffelse.

Dødsstraff er ikke forenlig med tanken om individets verdighet og prinsippet om human behandling. Drap sanksjonert av staten virker brutaliserende og dehumaniserende på et samfunn. Dens avskrekkende effekt har aldri latt seg dokumentere, og erfaring har vist at en rekke uskyldige mennesker er blitt henrettet. Denne typen justismord er uopprettelige.

Veiledningen inneholder et forord av utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås.

***

Veiledningen finnes på engelsk - fransk - spansk - arabisk