Vergemålsutvalgets utredning på høring

Høringsfrist: 22.02.2005

Justisdepartementet sender nå Vergemålsutvalgets utredning på høring. Utvalget har utarbeidet forslag til to ulike lover: en særskilt lov om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere, og en ny lov om vergemål. (23.11)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2005

  • Høringsfrist: 22.02.2005