Vilje til forskning - museumsforskning i Norge i det 21. århundre

Rapporten er levert av utvalg for museum og forskning

Utvalg for museum og forskning fikk i oppgave å se nærmere på hvordan forskningen i museene kan styrkes og sikres et høyt nivå framover. Utvalget ble bedt om å komme med anbefalinger og forslag til tiltak som kan iverksettes over tid.

Rapporten "Vilje til forskning - museumsforskning i Norge i det 21. århundre" (.pdf)