Voksenopplæringen i Forsvaret

(13.01.05) En arbeidsgruppe oppnevnt av Forsvarsdepartementet 22. juni 2004 med mandat å vurdere fremtidig organisering og utnyttelse av voksenopplæringen avleverte innstilling 13. desember 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2005