Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Rapport 2015/12 Statistisk sentralbyrå

Rapporten beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011, og følger opp tidligere rapporter fra 2013 og 2014.

Etter at pensjonsreformen ble innført har 62–65-åringer hatt en sterkere vekst i sysselsettingen enn 60- og 61-åringene. Veksten er sterkest for personer uten høyere utdanning i privat sektor. Rapporten viser også at det er langt vanligere å kombinere arbeid og pensjon i aldersgruppen 62–66 år etter at pensjonsreformen ble innført. Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke for 62–66-åringer  har økt marginalt fra 2010 til 2014. Arbeidstakere i alderen 67–70 år har hatt en betydelig økning i arbeidstid i denne perioden.

Rapporten

Forside av SSB-rapporten Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015/12 

Les rapporten (pdf)

Oppdragstaker

Gunnar Claus, Pål Nordby og Helge Næsheim, Statistisk sentralbyrå. Les mer på Statistisk sentralbyrås nettsider.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.