Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna under fredagens kommunemøte om flyktningsituasjonen i Ukraina

Økte pensjoner og trygdeytelser

Pressemelding 23.05.2024

Årets trygdeoppgjør sikrer en god realinntektsvekst for mer enn 1,5 millioner pensjonister og trygdede. I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai.

Kvinne i hvit skjorte og mørk jakke bak talerstol. Blå bakgrunn med riksløve.

Strammer inn innreisemulighetene for russiske borgere

Pressemelding 23.05.2024

Regjeringen strammer nå ytterligere til anledningen for innreise til Norge når formålet med reisen er turisme. Endringen har virkning fra og med 29. mai.

Nett-tv

Utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre står på scenen i Marmorhallen. Blått bakteppe.

Norge anerkjenner Palestina

Pressemelding 22.05.2024

– Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Midt i en krig, med titusenvis av døde og skadde, må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere: To stater som kan leve i fred med hverandre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Nett-tv

Fra v: Tor Jacob Solberg , leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Jordbruksavtale for økt norsk selvforsyning og løft i bondens inntektsmuligheter

Nyhet 16.05.2024

Staten og jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en jordbruksavtale som legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes med 60 000 kroner.

Nett-tv

Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Et budsjett som gir trygghet i en urolig tid

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen prioriterer forsvar og sikkerhet i forslaget til revidert budsjett, gjennom et historisk løft. Den viktigste oppgaven for regjeringen er å sikre trygghet for folk. Derfor styrkes forsvaret kraftig, og politiets budsjetter økes for blant annet å bekjempe gjengkriminalitet. Regjeringen fortsetter å sikre felles velferd og tjenester for folk over hele landet. Vi styrker sykehusene, og ventetidene skal ned.

Bilde av biler fra Røde Kors foran bombet bygning

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre