Nett-tv

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under fremleggelsen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027: Kortere ventetider og en felles helsetjeneste

Nyhet 01.03.2024

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027. En plan som lanserer en rekke virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten.

Nett-tv

Fv. Leiar for kommisjonen Cathrine Thorleifsson overleverer rapporten frå Ekstremismekommisjonen til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen starter arbeid med stortingsmelding om ekstremisme

Pressemelding 01.03.2024

Ekstremismekommisjonen leverte i dag sin rapport om hva som har gitt grobunn for radikalisering og ekstremisme i Norge, og hva myndighetene kan gjøre for å forebygge. Regjeringen vil følge opp med en egen melding til Stortinget om ekstremisme.

Portrett av eldre mann med briller og mørk dressjakke. Planter og kunst i bakgrunnen.

NSM-utvalet har overlevert sin rapport

Pressemelding 01.03.2024

NSM-utvalet har i dag overlevert rapporten sin til Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten er eit resultat av at regjeringa sette ned ei ekspertgruppe som har gått gjennom omstenda rundt låneavtalane inngått mellom NSM og Norwegian Property.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer til pressekonferanse om situasjonen i Ukraina

Fortsatt stor vilje i kommune-Norge til å bosette flyktninger

Pressemelding 26.02.2024

Norske kommuner har så langt vedtatt å bosette nær 19 000 flyktninger i 2024. Hvis denne trenden fortsetter, vil kommunene ha tatt på seg å bosette nesten 30 000 også i år. Det er på nivå med rekordårene 2022 og 2023.

Bilde av en grå og rød passasjervogn som er donert til Ukraina

Fire togsett klare for Ukraina

Pressemelding 24.02.2024

To år har gått sidan Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Som ein del av Noregs bidrag for å halde økonomien og livet i gang i Ukraina, er no fire togsett som Ukraina har bede om, klare for å bli transporterte til det krigsråka landet. Dette er dei første persontoga som er blitt donerte til Ukraina via EUs ordning for sivil beredskap.

Bilde av biler fra Røde Kors foran bombet bygning

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre