Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 49771-49780 av 52340 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.prp. nr. 1 (1993-94): Skatte-, avgifts- og tollvedtak -

  08.10.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 1 (1993-94) Skatte-, avgifts- og tollvedtak i PDF format.

 • M-56/1993 - Avlingsmengder - prognoser for 1993

  (30.09.1993)

  30.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10214 30.09.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,

 • M-54/1993 - Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og slakterivirksomhet og utøvelse av offentlig kjøttkontroll

  22.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09950 22.09.1993 Til Det kommunale næringsmiddeltilsyn, fylkesveterinærene og distriktsveterinærene Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og

 • T-6/93 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet vedrørende lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser

  21.09.1993 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv T-­6/93 21.09.93 Det vises til rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet om overføring av myndighet etter kommuneloven mv. Nr. 4 A i rundskrivet (s. 6­10)

 • M-55/1993 - Føresegner for landbruksstyra

  R-364 (20.09.1993)

  20.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-52/1993 - Informasjon om oppnevning av ny Kontaktgruppe

  (17.09.1993)

  17.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-52/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09676 17.09.1993 Vedlegg: Oversikt over medlemmer, varamedlemmer og sekretær i Kontaktgruppa Medlemmer og varamedlemmer i Kontaktgruppa for

 • Rundskriv H-50/93

  Plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning.

  12.09.1993 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • M-49/1993 - Oppheving av forskrifter om mædi

  (20.08.1993)

  20.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-49/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08869 20.08.1993 Til alle veterinærer Oppheving av forskrifter om mædi Med virkning fra 1. september 1993 oppheves Forskrifter om forbod mot å føra/flytta

 • M-48/1993 - Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-48/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08865 19.08.1993 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for

 • M-47/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier - supplerende test

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-47/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/12747 19.08.1993 Til alle forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, landbrukskontorene, i jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og