Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 57821-57830 av 64003 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • Rundskriv F-19-03

  Kontaktlærertjeneste - Forhandlinger om godtgjøring

  10.07.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-19-03 Saksnr. 03/06695 04.07.2003 Fylkesmannen Kommunene Kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Private skoler Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Kontaktlærertjeneste -

 • Høring - fôrkvoter i oppdrettsnæringen for de kommende år

  10.07.2003 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Høringsfrist: onsdag 6. august 2003.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om kondensert melk og melkepulver

  09.07.2003 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (tidligere Landbruksdepartementet) 8. juli 2003 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Retningslinjer for feltarbeid i staten

  09.07.2003 Retningslinjer Kommunal- og distriktsdepartementet

  Retningslinjene omfatter feltarbeid på land.

 • Det forvaltningspolitiske støtteapparat - Hovedsammenslutningenes modell for et nytt Statskonsult.

  09.07.2003 Høring Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Modell – Nettobudsjettert forvaltningsorgan Med utgangspunkt i AADs modell 4 foreslås: Under denne modellen gjøres Statskonsult om til et nettobudsjettert forvatningsorgan, og får en faglig og budsjettmessig friere stilling. AADs rådgiver- og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag til endring av ligningsloven § 6-4 og merverdiavgiftsloven § 48 om lignings- og avgiftsmyndighetenes adgang til å kreve kontrollopplysninger fra banker m.m.

  09.07.2003 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 15.10.03 Sendt på høring 09.07.03 Saken er ferdigbehandlet, jf. Ot.prp. nr. 34 (2003-2004) og lovendringer 28. mai 2004 nr. 30 (ligningsloven) og 28. mai 2004 nr. 28 (mva-loven). .

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

  09.07.2003 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 08.09.03

  Status: Ferdigbehandlet

 • Rundskriv G-10/2003

  Endringar i forvaltningslova - klagerett når klageinstansen avviser

  08.07.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-10/2003 Jnr.: 200305161 E Dato: 08.07.2003 Til Departementa, Fylkesmennene, Fylkeskommunane og Kommunane Endringar i forvaltningslova – klagerett når klageinstansen avviser Justisdepartementet gjer med dette merksam på ei nyleg vedteke

 • Forvaltningslova § 28

  Vedlegg

  08.07.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Vedlegg Forvaltningslova § 28, slik han lyder etter endringane ved lov 27. juni 2003 nr. 66, i kraft frå 1. august 2003: § 28. ( vedtak som kan påklages, klageinstans). Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i

 • En verden av muligheter

  08.07.2003 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  En verden av muligheter Globaliseringens tidsalder og dens utfordringer Dokumentet er lagret som en PDF-fil. Dokumentet er på ca. 6,5MB. For å lese dette dokumentet trenger du Adobe Reader. Den kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.com/products

 • Side 5783 av 6401
 • Side 5783 av 6401