Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 57831-57840 av 63416 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet

  24.01.2003 Konsesjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet Kultur- og kirkedepartementet vedtok fredag 27. juni 2003 å gi P4 Radio Hele Norge ASA konsesjonen til reklamefinansierte radiosendinger i det femte riksnettet i

 • M-1/2003 - Forskrift om skogavgift for 2003

  R-1010 (24.01.2003)

  24.01.2003 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/2003 R-1010 Saksnr. 2002/02189 24.01.2003 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening, NORSKOG, Skogeierforeningene, Statens landbruksforvaltning Forskrift om skogavgift for 2003 Det vises

 • Offisielt fra statsråd 24. januar 2003

  24.01.2003 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. januar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres: 1. Proposisjoner og meldinger Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn (Pressemelding) Kommunal-

 • Ot.prp. nr. 36 (2002-2003) - Om lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning

  24.01.2003 Proposisjon Kommunal- og distriktsdepartementet

 • § 38 - Forsøk med helautomatiske bomstasjoner - spørsmål vedrørende betalingsoppgjør

  23.01.2003 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr: 2001/8796 EP TFJ/PR Dato: 23.01.2003 FORSØK MED HELAUTOMATISKE BOMSTASJONER – SPØRSMÅL VEDRØRENDE BETALINGSOPPGJØR Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 19. desember 2002, der Lovavdelingen bes vurdere om lovfestede eller ulovfestede

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Finansavtaleloven

 • Rundskriv V-8-03

  Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2003 (22.01.2003)

  22.01.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 8 B 2003/219 Aø GP 22.01.2003 Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2003 I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kultur- og kirkedepartementet kommet frem til at

 • 22.01.2003 oversendelse

  22.01.2003 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 20. desember 2002 Forslag til endring av regnskapsloven – egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle instrumenter Vi viser til Finansdepartementets brev av 17. desember 2002 hvor utvalgets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Rundskriv V-7-03

  Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) per 1. mars 2003 (16.01.2003)

  21.01.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Nr. Vår ref Dato V- 07/2003 2003/156 AØ OD 16.01.2003 Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) per 1. mars 2003 Arbeids- og

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet

  20.01.2003 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Rapport fra undervalg til Arbeidslivslovutvalget.

 • Rundskriv V-6-03

  Regnskapsføring av pensjonsutgifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd (20.01.2003)

  20.01.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Kommunene Nr. Vår ref Dato V-06-03 02/701 KIF obl 20.01.2003 Regnskapsføring av pensjonsutgifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd Kommunal- og regionaldepartementet har i forskrift av 9. desember 2002

 • Side 5784 av 6342
 • Side 5784 av 6342