Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7621-7640 av 7965 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gruppeunntak for regionalstøtte

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 17.04.2007
  Celexnr.: 32006R1628

  Kommisjonsforordning 1628/2006 om unntak fra meldeplikten for regional investeringsstøtte...

 • ESAs Regionalstøtteretningslinjer

  EØS-faktanotat 17.04.2007

  ESAs utkast til regionalstøtteretningslinjer...

 • ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2007

  ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning og utvikling og innovasjon (FoUoI)...

 • Veikart for fornybar energi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)848

  Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map"...

 • Handlingsplan trafikksikkerhet, midtveisstatus

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 12.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)74

  Europeisk Handlingsprogram for trafikksikkerhet - Midtveisstatus. Meddelelse fra Kommisjonen, COM (2006)74...

 • ESAs retningslinjer - PSO (SGEI)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 11.04.2007

  Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for når Kommisjonen (ESA) vil godkjenne støtte...

 • Kodifikasjon av innsynsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 10.04.2007
  Celexnr.: 32006L0111 Basis rettsaktnr.: 1980/0723/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. November 2006 om innsyn i de økonomiske forbindelsene mellom EFTA-statene og offentlige foretak, samt overfor visse foretak (kodifisert utgave)...

 • Meddelelse om forlengelse av TEN-korridorer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 10.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2007)32

  Meddelse om forlengelse av TEN-korridorer til EUs naboland, COM (2007) 32 ...

 • Grenseoverskridende håndheving på ts-området

  EØS-faktanotat 30.03.2007

  Bedre grenseoverskridende håndheving av lovverk på trafikksikkerhetsområdet ...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EC om fastsette

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0087

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier og om opphevelse av Rådsdirektiv 82/714/EØF...

 • Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF om endring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2007
  Celexnr.: 32006L0137

  Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF av 18.desember 2006 om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier ...

 • Byrået for Intelligent Energy Europe-programmet.

  EØS-posisjonsnotat 26.03.2007
  Celexnr.: 32004D0020 Basis rettsaktnr.: 2003/58/EF

  Kommisjonsvedtak om etablering av byrå for Intelligent Energy Europeprogrammet...

 • Vet - KSP Romania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.03.2007
  Celexnr.: 32006D0779

  Kommisjonsvedtak 2006/779/EF av 14. november 2006 om midlertidige dyrehelsemessige beskyttelsestiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Romania(meddelt under nummer K(2006) 5387)...

 • Vet - AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.03.2007
  Celexnr.: 32007D0128

  Kommisjonsvedtak 2007/128/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn og Det forente kongeriket (UK) (notifisert ved dokument nummer C(2007) 510) ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0492

  Kommisjonsforodning (EF) nr. 492/2006 av 27. mars 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0479

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 om godkjenning av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen sammensatte sporstoffer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0545

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2006 av 31. mars 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 når det gjelder vilkårene for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet "Monteban", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 14.03.2007
  Celexnr.: 32006D0614

  Kommisjonsvedtak 2006/614/EF av 13. september 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i USA...

 • AI - Vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.03.2007
  Celexnr.: 32007D0079

  Kommisjonsvedtak 2007/79/EF av 31. Januar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn (notifisert ved dokument nummer C(2007) 325) ...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.03.2007
  Celexnr.: 32007D0122

  Kommisjonsvedtak 2007/122/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

Til toppen