Kunnskapsportal for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utveier.no er interaktiv læringsplass for den som ønsker å vite mer om negative radikaliseringsprosesser.

Klikk på bildet for å komme til utveier.no

Utveier.no har fokus på voldelig islamisme og høyreekstremisme. Her finner man fem temasider som tar for seg ulike aspekter ved radikalisering.

Nettstedet er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Øke kompetanse om radikalisering

Temaområdet presenteres gjennom videoklipp, artikler og intervjuer med fagpersoner.  Det hører med kunnskapstester til alle sidene for den som ønsker å teste sin egen kunnskap.

Målet er å gi kompetanse om radikalisering, og gjøre brukeren i stand til å handle ved bekymring.

Bred kompetanse bak nettstedet         

Kunnskapsportalen er utviklet av Regionalt kompetansesenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), på oppdrag fra Helsedirektoratet.

En referansegruppe bestående av andre direktorater, Politiet og PST har bistått i å gjøre siden relevant for et bredt publikum.

Alle de regionale kompetansesentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har bidratt i å utvikle innholdet på nettsiden. De tilbyr også kurs og konsultasjoner for ansatte i politi, kommune, helsetjeneste, skole og andre som kan ha behov for mer kompetanse.