Utveier.no vil bli den sentrale nasjonale fagsiden på radikaliseringsfeltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Radikalisering.no har over tid vært en sentral nettressurs for personer deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Fremover vil imidlertid faginnholdet på radikalisering.no flyttes over til nettstedet utveier.no, som vil bli den sentrale nasjonale fagsiden på feltet.

På radikalisering.no vil du hovedsakelig finne informasjon om regjeringens arbeid innen forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme og tilskuddsordningen på feltet.

Det er de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) som drifter Utveier.no.

RVTS fikk i 2020 ansvar for å etablere en nasjonal ressurs- og veiledningsfunksjon innen forebygging og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme.