Radikalisering

radikaliseringsprosess|radikaliseringsprosessen

en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.
Les mer: