Radikalisering

radikaliseringsprosess|radikaliseringsprosessen

er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.
Les mer: