Innspillsmøte

 

Olje- og energiminister Tord Lien inviterte den 3. mars 2014 til innspillsmøte om den kommende Energimeldingen. Innspillsmøtet markerte startskuddet for arbeidet med stortingsmeldingen som ble varslet i regjeringserklæringen, og i den anledning fikk en rekke sentrale organisasjoner og interessenter komme med sine innspill.

- Det er viktig med en helhetlig gjennomgang av ulike sider av energipolitikken. Forsyningssikkerhet, klima, miljø og verdiskaping må sees i sammenheng. I arbeidet med denne meldingen er det også viktig at relevante aktører får komme med sine innspill tidlig i prosessen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Organisasjonene og interessentene som deltok med innspill og presentasjoner var:

• Energi Norge
• Norsk Industri
• Landsorganisasjonen i Norge LO
• Industri og Energi
• El & IT-forbundet
• Statnett
• Enova
• ZERO
• Bellona
• Naturnvernforbundet
• Sintef Byggforsk

LO, Industri og Energi og EL & IT holdt kun muntlige presentasjoner.

I tillegg hadde følgende kortere presentasjoner:

KS Bedrift, DEFO, Sintef Energi, Turistforeningen, WWF, Sabima, Friluftlivets fellesorganisasjon, Nettverket la naturen leve, Magellan, Norsk olje- og gass, Energigass Norge, Norsk Fjernvarme, Norsk Teknologi og Agder Energi.

 
Til toppen