Forsiden

Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

Det ble igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven i 2020. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.

'
Foto: Oljedirektoratet

Program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Olje- og energidepartementet har fastsatt programmet for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Departementet har basert på Oljedirektoratets faglige gjennomgang av høringsinnspillene til forslaget til konsekvensutredningsprogram, vurdert innkomne høringsinnspill. Det fastsatte programmet består av forslaget til konsekvensutredningsprogram som har vært på offentlig høring og departementets vurdering av innkomne høringsinnspill.  

Forslag til konsekvensutredningsprogram

Vurdering av konsekvensutredningsprogram etter høringsinnspillene