Kommunale og interkommunale handlingsplaner

I oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» 26. august 2014 står det blant annet at kommunale handlingsplaner bør utarbeides, og vil bli et viktig grunnlag for bedre samhandling. I dette arbeidet vil kommunene ha mye å tjene på å utveksle kompetanse og erfaringer.

Videre står det i oppfølgingsplanen at det bør legges til rette for bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste.

Kommuner med et antall innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste for Norge, oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale handlingsplaner. Handlingsplanene bør ivareta definerte samhandlingsutfordringer og behov som berører personellet og deres familier. Sentrale elementer i planene bør være kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse av målgrupper som har behov for ulike tilbud.

Regjeringen er i dialog med KS om hvordan man kan følge opp dette arbeidet.