Avtaler for sunnere mat med næringslivet

Matbransjen, det vil si næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen og helse- og omsorgsdepartementet har inngått avtaler for sunnere kosthold. Målet er sunnere mat i kjøleskapene og kjøkkenskapene til folk flest.

Usunt kosthold fører til sykdommer, helseplager og tapte leveår. Å redusere innholdet av mettet fett og salt i maten gir f.eks. lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. Utfordringene med usunt kosthold kan ikke møtes i en sektor alene.

NHO Mat og Drikke, NHO Handel, Virke Dagligvare, Coop Norge SA, Sjømat Norge, Norges frukt- og grønnsakgrossisters forbund har inngått en intensjonsavtale for et bedre kosthold. Senere har en rekke bedrifter sluttet seg til avtalen gjennom egne tilslutningsavtaler som inneholder konkrete mål for reduksjon av tilsatt sukker, salt og mettet fett i mat og drikke, samt økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk.

Nå har over 100 bedrifter undertegnet slike tilslutningsavtaler og forpliktet seg til å nå målene. Avtalene betyr at Norge nå ligger i front i arbeidet for en bedre folkehelse. Intensjonsavtalen og tilslutningsavtalene er et viktig virkemiddel for å få til et mer effektivt samarbeid på tvers av sektorer. 

I avtalene forplikter partene seg til å arbeide mot felles mål:

  • det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021. 
  • det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. 
  • det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. 
  • inntaket av sunne matvarer som frukt grønnsaker og fisk øker

At myndighetene og næringen har satt felles mål for å redusere tilsatt sukker, salt og mettet fett i mat og drikke er særlig viktig å få til en målrettet reduksjon i varer vi spiser mye av. Det samme er formålet om å øke forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk. Et økt inntak av disse matvarene vil også kunne bidra til et kosthold med mindre tilsatt sukker, salt og mettet fett. Bedriftene gjør det lettere for forbrukerne å ta sunnere valg gjennom innovasjon, reformulering, porsjons- og pakningsstørrelser, samt utvikling av nye produkter.