Nyheter om antibiotikaresistens

  • Antibiotikaresistens er et lite problem i Norge

    06.09.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

    Hvert år tar Mattilsynet flere tusen prøver av mat, dyr, fisk, omgivelser, vann og fôr. En av de tingene Mattilsynet leter etter er antibiotikaresistente bakterier. Årets oppsummering viser få funn i Norge, men problemet vokser internasjonalt.

  • Framleis nedgang i forbruket av antibiotika til matproduserande dyr i EU/EØS

    16.12.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

    Forbruket av antibiotika til matproduserande dyr er for 25 land innen EU/EØS redusert med 43 prosent i perioden 2011-2020. Dette går fram av European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapporten som nylig er publisert frå det Europeiske legemiddelbyrået (EMA).