Nyheter om antibiotikaresistens

Viser 1-20 av 141 treff.

 • Farm to Fork – strategien – Rapport fra konferanse

  20.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen arrangerte 15. og 16. oktober en større digital konferanse med anslagsvis 1000 deltakere om Farm to Fork - strategien, - om hvordan EU kan bygge bærekraftige matsystemer. Det var stor oppslutning om hovedinnholdet i strategien, men til dels ulike syn blant medlemslandene på konkrete tiltak, rapporterer matråden, landbruksråden og helse- og mattrygghetsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

 • Forbruket av antibiotika til dyr fortsetter å gå ned

  23.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Antibiotika resistente bakterier kan føre til at antibiotika ikke fungerer lenger. Årets NORM-vet rapport viser at resistenssituasjonen i Norge er på et overordnet nivå svært gunstig, og at forbruket av antibiotika til dyr fortsetter å gå ned.

 • Rapport fra landbruksråden i Brussel: EUs felles landbrukspolitikk (CAP) skal bli mer miljøvennlig

  10.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har mottatt en fersk rapport fra landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

 • Svar på skriftlig spørsmål om antibiotikamerking av kjøttvarer

  12.06.2020 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) om det er mulig å innføre antibiotikamerking av kjøttvarer, og kan merket vise hvor mye antibiotika kjøttet inneholder.

 • Svar på skriftlig spørsmål om importavgiften for kjøtt

  12.05.2020 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) om vi harmulighet til å øke importavgiften for kjøtt som er produsert i land eller selskaper som bruker mye antibiotika, eller stoppe import fra selskaper i kjøttindustrien eller land som bruker mye antibiotika.

 • Nye forskningsprosjekter for styrket dyrehelse og dyrevelferd

  17.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tre nye forskningsprosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd tar for seg bedre kontroll av mædi-virus hos sau, bedre kontakt mellom ku og kalv og redusert bruk av antibiotika i kalkunproduksjonen.

 • Vil endre erstatningen ved sanering av LA-MRSA i svinebesetninger

  28.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener erstatningsordningene for svinebønder som rammes av LA-MRSA har ført til urimelige utslag. Statsråden ber derfor nå Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om å endre retningslinjene for sanerings- og erstatningsordningene.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Representantforslag om å styrket dyrevelferd

  27.02.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Dokument 8:10 S (2019-2020), Innst. 153 S (2019-2020)

 • Olaug Bollestad møtte Mongolias president Battulga

  29.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte i går Mongolias president Battulga. De diskuterte norsk landbruks- og matproduksjon, den gode norske dyrehelsen og den norske modellen med jordbruksoppgjøret.

 • Antibiotikabruken innenfor landbruket er kraftig redusert

  18.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nådd alle seks målene innenfor handlingsplanen mot antibiotikaforbruk i Norge. I 2015 lanserte regjeringen en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens for 2015-2020 for å redusere antibiotikabruken for både mennesker og dyr. Handlingsplanen som ble oppdatert i oktober avslører blant annet at LMD har oppnådd alle målene.

 • Forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i EU/EØS går ned

  18.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge er fremdeles blant de landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr. Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har nå publisert den niende rapporten fra European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) som dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU/EØS-land i 2017.

 • Lav forekomst av resistente bakterier i landbruket og i norsk mat

  19.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke, og det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr i Norge. Dette viser resultatene for 2018 av Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (Norm-Vet). Veterinærinstituttet har gjennomført denne overvåkingen på oppdrag fra Mattilsynet i 19 år.

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  17.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representatsforslag om ekstern gransking av Mattilsynet

  19.06.2019 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

 • Landbruks- og matministerens redegjørelse til Stortinget om Mattilsynets tilsynsvirksomhet

  07.06.2019 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Se hele saksgangen og Nett-TV på stortinget.no President, Jeg viser til mitt brev til Stortingets presidentskap 29. mai i år og takker for denne anledningen til å gi en orientering i Stortinget om Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Det har vært stor

 • Norsk-kinesisk avtale om handel og mattrygghet

  21.05.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag undertegnet en samarbeidsavtale om dyrehelse og import og eksport av trygg mat med den kinesiske tollministeren Ni Yuefeng. Bollestad ble også invitert på gjenvisitt til Kina senere i år.

 • No skal fleire antibiotikaresistente bakteriar bli meld inn

  25.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  No må veterinærar og laboratorium gje beskjed til Mattilsynet når dei finn antibiotikaresistente bakteriar og MRSA hjå dyr. Endringane gjeld frå 1. juni 2019

 • Innsatsen mot antibiotikaresistens har effekt

  11.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ingen norske svinebesetninger testet positivt for antibiotikaresistente MRSA-bakterier i 2018. Det viser Mattilsynet sitt overvåkningsprogram for antibiotikaresistens (MRSA) hos svin i Norge.

 • Veterinærer får gratis kurs om riktig antibiotikabruk

  15.02.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Feil bruk av antibiotika kan føre til at resistente bakterier utvikler seg. Nå får veterinærer og veterinærstudenter et gratis nettkurs for å lære mer om riktig antibiotikabruk til dyr. Kurset er gratis, og det er mulig å melde seg på når som helst.

 • Redusert bruk av antibiotika til både husdyr og kjæledyr

  31.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I perioden 2015 - 2018 ble bruken av antibiotika til husdyr i Norge redusert med 10 prosent, og med 30 prosent til kjæledyr. Rutinemessig bruk av Narasin som fôrtilsetningsstoff i kyllingproduksjonen ble faset ut i løpet av 2016.