Matgledekorpset hjelper institusjoner å bedre mattilbudet

Matgledekorpset i Innlandet gir veiledning, råd og inspirasjon til institusjoner for å forbedre mattilbudet til eldre og øke måltidsgleden og trivselen blant beboere på sykehjem.

Matgledekorpset er et pilotprosjekt som skal hjelpe institusjonene til å strekke seg litt ekstra for sine spisegjester. For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Matgledekorpset gir veiledning innen:

  • Hygge og trivsel rundt måltider
  • Brukerinvolvering og bevissthet rundt valg av råvarer og retter
  • Kosthold og ernæring
  • Matfaglig – måltider og mellommåltider

Institusjoner må være bevisst på valg og bruk av mat som serveres, sammensetning og variasjon av måltider, bruk og ikke kast av mat, sesongvarer og sesongretter. I tillegg er det viktig å bruke mat som aktivitet og til å ha en god dialog med spisegjestene om hva de ønsker seg.

Slik arbeider Matgledekorpset

Matgledekorpset setter av en hel besøksdag hos institusjoner, der korpset på slutten av dagen gir de ansatte skreddersydde oppfølgingspunkter. Korpset gjennomfører også ett eller flere oppfølgingsbesøk ved behov. Matgledekorpset har også kurs for institusjonene og andre i kommunen som jobber med mat for eldre. Kommuner i Innlandet som ønsker veiledning fra Matgledekorpset må betale 5.000 kroner for inntil fem besøk.

Her er matgledekorpset

Korpset består av fem fagpersoner med kompetanse innen mat, ernæring, restaurant og service. Det er Fylkesmannen i Innlandet som drifter Matgledekorpset. Pilotprosjektet eies og finansieres av Landbruks- og matdepartementet.

Turid Windjusveen Olsen, Dirigent av Matgledekorpset

Hai Hang, kokk

Mona Smestad, Scandic Hotel

Marit Toverud, Sykepleier med master i ernæring, helse og miljø

Hans Brimi, Kokk og opplevelsesarrangør

Charlotte Mohn Gaustad, kokk