Betalingstjenester

Utføring av betalingstjenester og utstedelse av elektroniske penger er konsesjonspliktige tjenester. Foretak som utfører slike tjenester, er underlagt regulering og tilsyn.

Tilsynet med betalingssystemene er delt mellom Finanstilsynet og Norges Bank. Finanstilsynet og Norges Bank kan stille krav til virksomhetene, gi pålegg om retting av feil og tilbakekalle tillatelse til å drive virksomhet.

Etter finansforetaksloven kan betalingstjenester utføres av banker, kredittforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, opplysningsfullmektiger og finansieringsforetak. Betalingstjenester kan også utføres av utenlandske kredittinstitusjoner, betalingsforetak, e-pengeforetak og opplysningsfullmektiger.

EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD2)

EU-kommisjonen foreslo et revidert betalingstjenestedirektiv (PSD2) i 2013. Det trådte i kraft i EU i 2018 og i Norge 1. april 2019. Det overordnede formålet til PSD2 er å modernisere regelverket i tråd med utviklingen i markedet, åpne opp for nyskapning og mer konkurranse, legge til rette for lavere priser og fremme sikrere løsninger.

Direktivet innebærer at bankene mister sitt monopol på egne kunders konto- og transaksjonsopplysninger. Direktivet gir tredjepartstjenesteleverandører adgang til å initiere betalinger på vegne av kunden. Det innebærer bl.a. at nettbutikker kan tilby kunden å betale direkte fra konto uten å måtte oppgi kortinformasjon. Nye tredjepartstjenesteleverandører vil også, med samtykke fra kunden, kunne få tilgang til bankkundenes kontoinformasjon. Det åpner bl.a. for tjenester som samler kontoopplysninger fra flere ulike banker på ett sted eller i én app.