Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Betalingstjenester

Utføring av betalingstjenester og utstedelse av elektroniske penger er konsesjonspliktige tjenester. Foretak som utfører slike tjenester er underlagt regulering og tilsyn.

Tilsynet med betalingssystemene er delt mellom Finanstilsynet og Norges Bank, mens e-pengeforetak er under tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynet og Norges Bank kan stille krav til virksomhetene, gi pålegg om retting av feil og tilbakekalle tillatelse til å drive virksomhet.

Etter finansieringsvirksomhetsloven kan betalingstjenester utføres av norske og utenlandske kredittinstitusjoner, e-pengeforetak, Norges Bank, den norske stat og postgirokontorer. Norske kommuner og fylkeskommuner kan også utføre betalingstjenester når disse ikke handler i egenskap av offentlig myndighet.

Reguleringen av tjenestene gjennomfører EØS-regler som svarer til betalingstjenestedirektivet og e-pengedirektivet. Både betalingstjenestedirektivet og e-pengedirektivet er fullharmoniseringsdirektiver.

Til toppen