Boligforskning: FoU lanseringskonferanse 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken inviterer til lansering og presentasjon av det nyeste innen boligforskning onsdag 3. februar. Konferansen sendes også på nett-TV.

Tidspunkt: Onsdag 3. februar 2016 fra kl. 10.00 til 15.30.
Sted: Auditoriet R5 i Akersgata 59, Oslo

Følgende forskningsoppdrag fra 2016 blir presentert:

Boligsosialt arbeid i strategi og praksis

 • Housing first i Norge, ved Mette Snertingdal, KRUS/Fafo
 • Frivillig sektor og boligsosialt arbeid, ved Jill Loga, UNI Research Rokkansenteret
 • Håndterig av komplekse problemer gjennom interorganisatorisk samarbeid,
  ved Kåre Hansen, IRIS

Boligsosiale virkemidler i marked og praksis

 • Kan boligmarkedet temmes? ved Kim Astrup, NIBR
Nabolag og helhetlig boligarbeid
 • Lavinntektskonsentrasjon i nabolag: Konsekvenser og årsaker, 
  ved Viggo Nordvik, NOVA
 • Folkehelse i boligplanleggingen ved Lars Monkerud og Arne Holm, NIBR
Presentasjon av pågående masteroppgaver
 • Planleggerens rolle for gjennomføringen av boligsosiale prosjekt i nybygg,
  ved Erlend Hanssen Sjåvik
 • Problemforståelse i boligpolitikken - Et komparativt blikk på Oslo og København,
  ved Torgeir Fagersand
Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov
 • «Gamle sanger om igjen? Mer og mindre sikker kunnskap om vanskeligstilte
  på boligmarkedet i Norge 2005-2015», ved Jardar Sørvoll, NOVA

Nett-tv Boligforskning: FoU lanseringskonferanse 2016

Se sendingen her

Se sendingen her