Uttalelser fra Kommunal- og regionaldepartementet om utbyggingsavtaler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Relevante uttalelser fra Kommunal- og regionaldepartementet:

Relevante uttalelser fra Kommunal- og regionaldepartementet: