Utbyggingsavtaler

Begrepet utbyggingsavtaler dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom kommuner og utbyggere eller grunneiere, og som regulerer mange forskjellige forhold.

Utbyggingsavtaler

Begrepet utbyggingsavtaler dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom kommuner og utbyggere eller grunneiere, og som regulerer mange forskjellige forhold.

Evaluering av reglene om utbyggingsavtaler

Undersøkelsen er gjennomført høsten 2009 og baserer seg på telefonintervju med 18 kommuner og 25 utbyggere samt dokumentstudier av et utvalg utbyggingsavtaler og forutsigbarhetsvedtak etter § 64 a.

Mer om utbyggingsavtaler

Utvidet informasjon om ny bruk av utbyggingsavtaler, lovreguleringen og enkelte juridiske spørsmål.

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01