Landskonferanse i plan- og bygningsrett 2020 - webinar

Presentasjoner fra landskonferansen i plan- og bygningsrett 30. oktober 2020. Konferansen ble avholdt som et webinar.