Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2021

På denne siden finner du opptakene fra første dag på nettverkssamlingen og presentasjonene på pdf format.

Nett-tv Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2021 Del 01

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Nett-tv Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2021 Del 02

Se sendingen her

Se sendingen her

Presentasjoner fra nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

 

Program for nettverkssamling (pdf)

1. desember

Nye forskningsprosjekter på planområdet v/Janike Harsheim, spesialrådgiver, Forskningsrådet

Hvilke utfordringer må planleggingen håndtere framover?

Digital og kunnskapsbasert planlegging

Klima og klimatilpasning i planleggingen

2. desember (parallelle sesjoner)

Tema 1: Hvordan jobbe med kommuneplanens samfunnsdel i små og mellomstore kommuner

Tema 2: Det grønne skiftet og arealbruk

Tema 3: Fortetting og transformasjon for attraktive byer og tettsteder

Tema 4: Planlegging i strand- og kystsonen og masseforvaltning