God mobildekning gjør togreiser mer attraktivt

De senere årene har god mobil- og nettdekning blitt stadig viktigere for togpassasjerene. Nordmenn er vant til å ha Internett uansett hvor de befinner seg. De reisende forventer å være oppdatert til enhver tid, også når det gjelder eventuelle endringer i reisen.

Sammenliknet med annen kollektivtransport er komforten ofte vurdert til å være relativt høy i togkupeene. Det passer derfor bra å arbeide, surfe eller strømme musikk og filmer om bord. Dette gjør at tida om bord i toget blir mer verdifull sammenliknet med å sitte i førersetet i en bil. God mobil- og nettdekning gir en bedre kundeopplevelse og bidrar til å gjøre togtilbudet mer attraktivt.

Forutsetninger for god dekning

Tre forutsetninger må være på plass for kontinuerlig mobildekning om bord:

  • God mobildekning i dagen (signaler i lufta) – kommersielle mobiloperatører bygger ut og oppgraderer mobilnettene sine ut fra markedsmessige hensyn.

  • God mobildekning i jernbanetunneler - statlige Bane NOR har ansvaret for å bygge ut anlegg for mobilsignaler i både nye og gamle tunneler.

  • Moderne mottaksutstyr i togkupeene ("repeatere") – statlige Norske tog AS har ansvar for å montere mottaksutstyr for mobilsignaler i togene som togoperatørene leier.

Tiltak som hittil er gjennomført

Til nå har oppmerksomheten vært rettet mot å forbedre nettdekningen i togtrafikken på Østlandet, der om lag 80 prosent av persontogeisene gjennomføres. Mobiloperatører har vært opptatt av å tilby god dekning langs de mest trafikkerte strekningene. Bane NOR har montert anlegg for mobilsignaler i flere tunneler.

Norske tog AS sørger for at nytt togmateriell har moderne mottaksutstyr om bord når det settes i trafikk. Selskapet monterer også nytt mottakerutstyr om bord i noe av det eldre materiell, for eksempel langdistansetogene mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger.

Prosjektet "Bedre nettdekning langs jernbanen"

Selv om det er gjennomført flere tiltak de siste årene, finnes det mange strekninger med for dårlig dekning. Kundetilfredshetsundersøkelser har vist at de reisende ikke opplever nettdekningen som god nok.

I Nasjonal transportplan 2022-2033, som Stortinget behandlet våren 2021, er det satt av 2,6 milliarder kroner til tiltak for bedre nettdekning langs jernbanen i første seksårsperiode. Å investere i bedre nettdekning er vurdert til å være et av de mest lønnsomme tiltakene på jernbanen.

Prosjektet for bedre nettdekning langs jernbanen er videreført til forprosjektfase. Forprosjektet skal utarbeide en utbyggingsplan som beskriver hvor det bør bygges ut dekning først – ut fra hvor behovene er mest prekære og gir størst effekt. Målet for prosjektet er å forbedre nettdekningen langs jernbanestrekningene her i landet.