God mobildekning gjør togreiser mer attraktivt

De senere årene har god mobil- og nettdekning blitt stadig viktigere for togpassasjerene. Nordmenn er vant til å ha Internett i lomma uansett hvor de befinner seg. De reisende forventer å være oppdatert til enhver tid, også når det gjelder eventuelle endringer i reisen.

Sammenliknet med annen kollektivtransport er komforten ofte vurdert til å være relativt høy i togkupeene. Det passer derfor bra å arbeide, surfe eller strømme musikk og filmer om bord. Dette gjør at tida om bord i toget blir mer verdifull sammenliknet med å sitte i førersetet i en bil. God mobil- og nettdekning gir en bedre kundeopplevelse og bidrar til å gjøre togtilbudet mer attraktivt.

Forutsetninger for god dekning
Tre forutsetninger må være på plass for kontinuerlig mobildekning om bord:

  • God mobildekning i dagen (signaler i lufta) – kommersielle mobiloperatører som Telenor, Telia, ICE bygger ut og oppgraderer mobilnettene sine ut fra markedsmessige hensyn.

  • God mobildekning i jernbanetunneler - statlige Bane NOR har ansvaret for å bygge ut anlegg for mobilsignaler i både nye og gamle tunneler.

  • Moderne mottaksutstyr i togkupeene ("repeatere") – statlige Norske tog AS har ansvar for å montere mottaksutstyr for mobilsignaler i togene som togoperatørene leier.

Tiltak som hittil er gjennomført
Til nå har oppmerksomheten vært rettet mot å forbedre nettdekningen i togtrafikken på Østlandet, der om lag 80 prosent av persontogeisene gjennomføres. Mobiloperatører har vært opptatt av å tilby god dekning langs de mest trafikkerte strekningene. Bane NOR har montert anlegg for mobilsignaler i både gamle og nye tunneler. De siste årene har om lag 100 nye Flirt-tog med mottaksutstyr blitt satt inn i trafikk.  

Norske tog AS har varslet at nye Flirt-tog som skal settes inn i trafikk de neste årene vil få montert nytt, moderne mottaksutstyr. Flesteparten av de 43 togsettene skal inn i trafikken på Østlandet, mens 14 skal gå i Trøndelag fra 2021 og utover. Norske tog AS kommer også til å oppgradere bedre mottaksutstyr i en del av det eldre togmateriellet. Dermed vil togpassasjerer på flere strekninger i landet kunne være på nett – under forutsetning av at det er mobilsignaler utenfor togene og i tunnelene.   

Utarbeider rapport om nettdekning langs jernbanen
Selv om det er gjennomført flere tiltak de siste årene for å gjøre nettdekningen om bord bedre, finnes det mange strekninger med for dårlig dekning.   

Samferdselsdepartementet ga tidligere i år Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) om nettdekning langs jernbanen. Bakgrunnen for oppdraget er Jernbanedirektoratets rapport "Plan for bedre nettdekning til togreisende" fra 2018. Denne rapporten viser blant annet til kundetilfredshetsundersøkelser som dokumenterer at de reisende ikke opplever nettdekningen som god nok.  

I KVU - bedre nettdekning langs jernbanen har Jernbanedirektoratet sett på løsninger langs eksisterende jernbanestrekninger som gjør det mulig for passasjerene å ringe uten avbrudd i samtaler og bruke nettjenester med en stabilitet og hastighet som er i tråd med hva folk og næringsliv forventer.