Konkurransegrunnlag for kystruteavtalen 2012-2019

Etter konkurranseutsetting inngikk Samferdselsdepartementet en avtale med Hurtigruten AS om kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen – Kirkenes for perioden 2012-2019, med opsjon om forlengelse på ett år. Anbudet gjaldt nettokontrakt på 5 120 millioner kroner.

Tjenesten innebærer daglige seilinger hele året på strekningen Bergen – Kirkenes med anløp til 34 havner, totalt 4900 km tur/retur. Det stilles følgende minimumskrav til transportkapasitet pr fartøy:

  • Passasjersertifikat: 320
  • Køyekapasitet: 120
  • Godskapasitet Tromsø - Kirkenes: 150 europaller i lasterom med normal lastehøyde

Konkurransegrunnlag
Kontrakt med Hurtigruten AS

Til toppen