Tilskuddsordning for norske lufthavnoperatører

Tilskuddsordningen gjelder for perioden 1. januar – 31. desember 2021 og gjelder for norske lufthavnoperatører med konsesjon og teknisk/operativ godkjenning, som ikke er fullt ut eid av, eller er en integrert del av, stat, fylkeskommune eller kommune og som har/har hatt rutedrift på lufthavnen i hele søknadsperioden.

Nærmere informasjon om vilkår for hvem som kan motta tilskudd, utmåling/beregning av tilskudd og rapportering/kontroll følger av Samferdselsdepartementets retningslinjer. Retningslinjene finnes her.

Søknad om tilskudd kan rettes til Samferdselsdepartementet for følgende perioder:

 

  1. Januar – juni 2021. Søknadsfrist 1. september 2021.
  2. Juli – September. Søknadsfrist september 2021.
  3. Oktober – Desember. Søknadsfrist 1. desember 2021*.

 

*Søknad for 3. periode kan tidligst sendes til departementet etter 1. september 2021.

 

Det bes om at søknaden som minimum inneholder følgende informasjon:

  • Beskrivelse/dokumentasjon på at søker oppfyller alle vilkårene som følger av departementets retningslinjer.
  • Beskrivelse/dokumentasjon på om søker er definert som et SME i henhold til: Annex I, General Block Exemption Regulation
  • Dokumentasjon/prognose for driftsresultat før skatt per måned i den aktuelle søknadsperioden. Alle utgifts- og inntektsposter som legges til grunn for resultatet skal synliggjøres.
  • Angivelse av hvilken del av tilskuddsordningen det søkes for (tiltak 1 og/eller tiltak 2) og for hvilken måned/periode.

Spørsmål om ordningen kan rettes til rådgiver Jens Nesbø: jen@sd.dep.no.

Søknad sendes innen de angitte frister til Samferdselsdepartementet på e-post til: jen@sd.dep.no