Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Noen tips om bruk av elsparkesykler

Det er mange fordeler med elsparkesykler. Du kan enkelt frakte deg selv fra der du er til akkurat dit du skal, og du løser dermed transportbehov på en effektiv måte. Den utstrakte bruken i flere norske byer viser at elsparkesykler er noe folk setter pris på, men samtidig har man sett enkelte utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er derfor noen enkle tips – som kan oppsummeres med å bruke vett og forstand i trafikken.

Hvilke trafikkregler gjelder?

De samme trafikkreglene gjelder for elsparkesykler som for vanlige tråsykler, og de kan der­med brukes på de samme områdene. Det er tillatt å bruke elsparkesykkel på fortau, gang­v­ei og gågate, men det må skje på de gåendes premisser – er det for eksempel mange gå­ende på fortauet må du gå av elsparkesykkelen og leie den. Du kan i stedet fortsette turen i kjøre­banen, eller i sykkelfeltet der det finnes slike.

Bruk av elsparkesykler på fortau, gangvei og gågate skal heller ikke føre til fare for de gåen­de, eller være til hinder for dem. Husk derfor å ta hensyn til de gående, og passér dem med god avstand og i tilnærmet gangfart. 

Hvor fort har jeg lov å kjøre?

Selv om elsparkesykler skal kunne kjøres i inntil 20 km/t, er det ikke alltid lov å holde en slik fart. Som nevnt skal gående passeres i tilnærmet gangfart på fortau, gangvei og gågate, og mer generelt må du avpasse farten etter trafikken rundt deg.  

Hvor er det lov å parkere?

Det er tillatt å parkere elsparkesykkel på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate og gatetun så lenge den ikke er til hinder eller ulempe for andre trafikanter. Det er lett å snuble i elsparkesykler. De må derfor parkeres hensynsfullt, for eksempel godt til side på et fortau, eller på egne parkerings­plasser.

Hvor gammel må jeg være?

Det er ingen statlig alderskrav ved bruk av elsparkesykler. Foresatte bør likevel nøye vurdere om det, utfra det enkelte barnets modenhet og ferdigheter, er forsvarlig å la barnet bruke elspar­ke­sykkel i det aktuelle området.  

Er det påbudt med hjelm?

Det er ikke krav om hjelm, men det er alltid smart å beskytte seg. Både hjelm og hansker vil kunne begrense skader hvis man er uheldig på elsparkesykkelen.

Alkohol - er det greit?

Det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel dersom man er påvirket av rusmidler (eksempelvis alkohol) slik at man ikke kan kjøre elsparkesykkelen på en trygg måte

Kan vi være to på sykkelen?

Det er kun tillat med én person på hver elsparkesykkel.

Andre tips?

Skal du transportere varer eller dokumenter bør du benytte en ryggsekk.

Husk at elsparkesykler er tilnærmet lydløse, og fotgjengere vil i mange tilfeller ikke være klar over at en elsparkesykkel er i nærheten.

 

Bakgrunn og fakta

  • I april 2018 bestemte regjeringen at små, elektriske kjøretøy skulle bli likestilt med ordinær tråsykkel.
  • I september 2019 hadde samferdselsminister Jon Georg Dale et møte med aktørene som leier ut elsparkesykler i Norge. Statsråden oppfordret dem til selv å gå i dialog med byene slik at parkering og andre utfordringer kan løses uten at staten må gå inn og regulere markedet.
  • Elsparkesykler med høyere hastighet enn 20 km/t eller med sete, faller ikke inn under definisjonen av sykkel. Den kan ikke benyttes i sykkelfelt, på gang/sykkelveier, fortau eller andre steder som er forbeholdt syklende og gående.
  • All kjøring med sparkesykkel over 20 km/t betinger at det er tegnet ansvarsforsikring og at kjøretøyet oppfyller en rekke tekniske krav. Det kan også være krav til førerkort, hjelm, registrering mm.