Takk for innspillet ditt!

Merk at svar som inneholder trusler eller ærekrenkelser ikke blir publisert.

Tilbake til arbeidet med stortingsmelding og samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Vennlig hilsen Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet