Ber om innspill til hvordan rekrutteringen til samisk opplæring kan økes

Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, som skal handle om rekruttering og kompetanse. Vi ber om innspill til meldingen!

Mangelen på kompetanse i samisk språk og kultur er alvorlig. Regjeringen ønsker derfor å legge særlig vekt på barnehager, grunnopplæringen og høyere utdanning i den nye stortingsmeldingen.  

I tillegg til å be om skriftlige innspill arrangerer departementet innspillsmøter. De første møtene ble holdt i Tromsø og Kautokeino, og senere vil det også bli avholdt et innspillsmøte i Levanger 30. november.

Stortingsmeldingen skal legges fram våren 2023. Frist for å komme med innspill er 15. desember i år.

Innspillene publiseres fortløpende på denne siden. Svar som inneholder trusler eller ærekrenkelser blir ikke publisert.

Innspill