E-valgforsøket

Ved stortingvalget i 2013 kunne velgere i tolv kommuner stemme via Internett. Forsøk med stemmegivning over Internett videreføres ikke. Det er derfor ikke mulig å stemme via Internett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Internettstemmegivning var et tillegg til det vanlige, papirbaserte valget. Det betyr at velgerne i forsøkskommunene selv kunne bestemme om de ville stemme via Internett eller om de ville stemme med vanlig papirstemmeseddel. Det var kun mulig å stemme via Internett i perioden for forhåndsstemming.

Mer informasjon om evalgforsøket finner du i historisk arkiv.