E-valgforsøket

Ved stortingvalget i 2013 kunne velgere i tolv kommuner stemme via Internett. Forsøk med stemmegivning over Internett videreføres ikke. Det er derfor ikke mulig å stemme via Internett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Internettstemmegivning var et tillegg til det vanlige, papirbaserte valget. Det betyr at velgerne i forsøkskommunene selv kunne bestemme om de ville stemme via Internett eller om de ville stemme med vanlig papirstemmeseddel. Det var kun mulig å stemme via Internett i perioden for forhåndsstemming.

Informasjon om e-valgforsøket er inntil videre ikke publisert på den nye versjonen av regjeringen.no. En eldre versjon finnes på den midlertidige løsningen omega.regjeringen.no.

Til toppen