Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny samling for statssekretærer og politiske rådgivere i Brussel

24. og 25. mars arrangeres den andre av to samlinger i Brussel for statssekretærer og politiske rådgivere i Regjeringen Solberg. – Tidlig engasjement og god koordinering er viktig for å ivareta norske interesser, sier statssekretær Ingvild Næss Stub.

16 statssekretærer og politiske rådgivere deltok på den første samlingen i Brussel i slutten av februar. Nå kommer en ny gruppe. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

24. og 25. mars arrangeres den andre samlingen i Brussel for statssekretærer og politiske rådgivere i Regjeringen Solberg for å diskutere den politiske utviklingen i Europa og samarbeidet med EU.

– Tidlig engasjement og god koordinering er viktig for å ivareta norske interesser, sier statssekretær Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet.

Formålet med samlingen i Brussel er å belyse politiske utfordringer for Europa og å drøfte sentrale spørsmål knyttet til EU- og EØS-samarbeidet som det er viktig å ha kunnskap om i regjeringens arbeid med å ivareta norske interesser.

– Vi må ta den politiske debatten når togene går i Europa. Samlingen i Brussel er en god anledning til å drøfte dette med kolleger, sier statssekretær Stub.

Om lag 25 statssekretærer og politiske rådgivere deltar på todagers samlingen i mars. En tilsvarende samling ble gjennomført i slutten av februar.

Det er lagt opp et bredt program for å gi politikerne et innblikk i hvordan utviklingen i EU legger premisser for norsk innenrikspolitikk og dermed arbeidet i departementene. Deltakerne møter representanter for EUs institusjoner, tenketanker, EFTA-organer og det norske miljøet i Brussel.

– EØS-arbeidet berører alle departementer. Effektiv behandling av europasaker og styrket koordinering i forvaltningen vil gi større gjennomslag i vår dialog med EU og bedre løsninger for Norge. Derfor er det viktig at departementene prioriterer arbeidet med sine respektive EØS-strategier, sier Ingvild Næss Stub.

Se også:
Regjeringens europapolitikk
Statsråd Helgesens redegjørelser og innlegg i Stortinget
Kontaktgruppe for tidlig varsling av viktige EU-initiativ

 

Til toppen