Utviklingsministeren deltek på ein ministerkonferanse om mattryggleik

Stad: Addis Abeba, Etiopia

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på High-Level Security and Nutrition Conference i regi av the African Union (AU), Det internasjonale forbundet av Raude Kross- og Raude halvmåneforeiningar (IFRC), FN sin organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)  og Afrikabanken (AfDB) om blant anna mattryggleik. 

Sjå eigen presseinformasjon.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Marte Lerberg Kopstad, 99 52 20 26