Presseinvitasjon: Åpner midlertidig politistasjon ved svenskegrensen

Sted: Magnor

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og den svenske justitie- och inrikesminister Morgan Johansson åpner den midlertidige politistasjonen på Magnormoen.

Det midlertidige tjenestestedet ved en av de travleste grenseovergangene mellom Norge og Sverige åpnes av ministerne. En felles svensk-norsk politistasjon er for øvrig forventet ferdigstilt i løpet av 2024. 

Pressekontakt for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er anders.bortne@jd.dep.no, tlf 95767794

Presseinvitasjon: Åpner midlertidig politistasjon ved svenskegrensen