Åpner Redningskonferansen 2022

Sted:

Emilie Enger Mehl åpner konferansen FORF, Ambulanseforum, Politihøgskolen og Hovedredningssentralen inviterer til.

Redningskonferansen 2022 (redningskonferansen 2022)