Arbeidsministrene diskuterte integrering og fattigdomsbekjempelse i Praha

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EUs arbeids- og sosialministre møttes 13. og 14. oktober til uformelt ministermøte i Praha. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen deltok fra Norge.

Krigen i Ukraina preget både temavalg og stemningen på arbeids- og sosialministrenes uformelle møte i Praha 13. og 14. oktober. Møtet omhandlet integrering av flyktninger fra Ukraina, energikrisen og økende fattigdomsutfordringer i Europa.

Det var den tsjekkiske arbeidsministeren Marian Jurečka og EUs arbeidslivskommisær Nicholas Schmit som tok imot kolleger fra hele Europa i Praha til uformelt ministermøte for sysselsetting og sosialsaker (EPSCO).

På ministermøtets første dag drøftet ministrene krigens innvirkninger på arbeids- og velferdssystemer i medlemsstatene. Fokuset var på integrering av ukrainske borgere i arbeidsmarkedet, spesielt kvinner. På møtets andre dag var tiltak for fattigdomsbekjempelse som følge av energikrisen på dagsorden.

- Det som slår meg når jeg møter EUs arbeids- og sosialministre, er hvor samlet alle landene i Europa står i møtet med Russlands brutale angrepskrig. Mange land forteller lignende historier om utfordringer med å skaffe nok boliger og skoleplasser til flyktningene, men man møter disse utfordringene med vilje til handling, kreativitet og solidaritet med Ukraina. Det er viktig at Europa står sammen i denne utfordrende situasjonen, sa statsråd Marte Mjøs Persen.

Pressemeldinger fra møtets første og andre dag er tilgjengelige på Rådets hjemmesider.