Bedre klagemuligheter ved kjøp av varer og tjenester utenlands

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det skal bli enklere å klage på varer og tjenester som er kjøpt innenfor EU. Norske forbrukere skal få tilgang til klageorganer i andre EØS-land og en felleseuropeisk nettbasert klageportal.

I september 2016 vedtok EØS-komiteen å innlemme i EØS-avtalen nye EU-regler, som skal bidra til at forbrukere får tilgang til rimelig og effektiv tvisteløsning for avtaler om nesten alle typer varer og tjenester. Nå har Stortinget behandlet saken og gitt sitt samtykke til EØS-komiteens vedtak. Dette er et nytt skritt på veien mot norsk deltakelse i det felleseuropeiske tilbudet om god og effektiv klagebehandling for forbrukere.

Klagenemnder og felles klageportal
Mulighet for god og rimelig behandling av klager er viktig for forbrukere som opplever problemer med ulike produkter og tjenester, det være seg reiser, elektriske produkter eller leiebil. Dette er ikke mindre viktig når man handler over landegrensene. Derfor vedtok EU regler som krever at alle EU-landene må sørge for god og rimelig tvisteløsning som supplement til domstolene, for eksempel klagenemnder. Det er også opprettet en felleseuropeisk klageportal som kan brukes for klager etter netthandel over landegrensene.

De nye reglene vil også omfatte norske forbrukere, så snart de tas inn i EØS-avtalen. Det vil skje når alle tre EFTA/EØS-land har klarert EØS-komiteens vedtak, forhåpentligvis i løpet av kort tid.

Stadig bedre klagemuligheter
Norge har allerede styrket tilbudet om klagebehandling innenlands. Fra sommeren 2015 kan norske forbrukere få hjelp til klager på nesten alle typer varer og tjenester. Fra 2016 er kravene til klageorganene formalisert for å sikre en god standard, og mange nemnder følger nå de nye reglene.

Når EU-reglene er tatt inn i EØS-avtalen vil norske forbrukere få bedre rettigheter også for klager knyttet til handel i andre europeiske land. De vil kunne bruke klageorganer i andre land, for eksempel dersom hotelloppholdet eller utflukten i ferien ikke var som forventet. De vil også kunne bruke den felleseuropeiske nettbaserte klageportalen for klager på varer og tjenester som er bestilt på nett.